Vysokonapěťové efekty
fyzikální experimenty

Teslovy transformátory

Teslovo vejce - rotační magnetické pole

Van de Graafův generátor - statická elektřina

Zpívající elektrický oblouk

Marxův generátor

Násobič napětí - statická elektřina

Jacobův žebřík - putující výboj