Přednášky pro školy
Elektřina jinak

Přednášky pro 5. - 9. třídu základních a 1. - 4. třídu středních škol

Co je to vlastně elektřina? Co je to napětí? Proč jsou v zásuvce 3 zdířky? Jaký je vztah mezi napětím, odporem a proudem? Jak si mám elektrické jevy vizuálně představit? K čemu se dá využít statická elektřina? Je elektřina forma energie? Co je to energie? Co je to "náboj"? Jaká je rychlost elektřiny? Kudy doopravdy proudí elektro-magnetická energie? Jak funguje Faradayova klec? Jak vznikají a co to jsou blesky?

Na tyto a mnohé další otázky vám nejenom odpovíme, ale i názorně na sobě předvedeme během zážitkové přednášky "Elektřina jinak" 

Přednáška trvá zpravidla 45 minut, aby co nejméně zasáhla do chodu školy. V případě zájmu není problém délku přizpůsobit. 


Cena: 10000Kč - 20000Kč


Elektřina jinak

přednáška HVM

Elektřina a její definice - 5 min

Elektrický náboj  - 10 min

  • grafické znázornění (technika B. Beautyho)

Napětí a proud - 10 min

  • ukázka tavení drátu malým napětím a velkým proudem

  • ukázka statické elektřiny, nabití a vybití různých předmětů, zvedání vlasů

  • Faradayova klec

Elektřina v přírodě - 5 min

  • napětí různých předmětů a žáků

  • blesky

Způsoby generování elektřiny a přenosu - 10 min

  • ruční generátor, solární článek, TEG

  • rozdíly mezi AC a DC

Elektrická bezpečnost 5 - min

  • ukázka

Případný přídavek:

  • Proč jsou v zásuvce 3 dráty